0

Реклама в страницата

За да рекламирате в нашата страница трябва да сте избрали поле за реклама. Всяко едно от тях е отбелязано с #номер.

1. Място за Вашата реклама #2 (на главната страница под Последно публикувани обяви) - 30 лв. на месец
2. Място за Вашата реклама #3 (в търсене над резултатите) - 40 лв. на месец
3. Място за Вашата реклама #4 (в търсене между резултатите) - 50 лв. на месец
4. Място за Вашата реклама #5 (в търсене под резултатите) - 30 лв. на месец
5. Място за Вашата реклама #6 (в горната част на всяка обява) - 50 лв. на месец

 

Вашата реклама може да бъде показвана в точно избрани от Вас катогории.
За удобство ще Ви бъде предоставен линк с подробна статистика.

Всяка една от гореизброените точки може да бъде осъществена след представяне на материалите или проекта от страна на рекламодателя и одобрение от ръководството на фирмата и след постъпване на парите по банков или касов път. За повече информация относно подробности и банкова сметка: 0896 701816.
Всички цени са без включен ДДС.