0

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви multiseller.net

1. Ползвател – физическо или юридическо лице, подаващо обява в multiseller.net

2. Сайтът за обяви multiseller.net предоставя на добросъвестни Ползватели правото да подават обяви за определени срокове от време.

3. Подавайки обява, Ползвателят се съгласява с Правилата и Условията за ползване на сайта.

4. Подавайки обява, Ползвателят дава съгласието си неговите персонални данни да се съхраняват в базата данни на сайта за обяви multiseller.net, в съответствие със законовите норми.Правила за съдържанието на обява:

5. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:

5.1 Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.

5.2 Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.

5.3 Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.

5.4 Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер. Пример: "Компютри на най-добра цена".

5.5 Които съдържат телефонен номер, и-мейл адрес, интернет позоваване или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал.

5.6 В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.

5.7 Които съдържат некоректна или погрешна информация.

5.8 С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.

5.9 Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.

5.10 Които съдържат снимки с прекалено ниско качество.

5.11 Със снимки или графика, съдържащи прекалено ярък фон, неестествени цветове, размножена или по друг начин открояваща се снимка.

5.12 Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви (Caps Lock). Пример: "Продавам НОВ мотоциклет Yamaha R1"; "Давам под наем Апартамент На Изгодна Цена".

5.13 Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.

5.14 Които съдържат думите Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, New и други рекламни фрази и похвати, предназначени да привличат вниманието на потребителите към обявата в общия списък, в заглавието и първия ред от текста на обявата.

5.15 Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.

5.16 Публикувани на други езици освен на български или английски, и такива, съдържащи текст на български език, набран чрез транслитерация (латиница).

5.17 Които съдържат множество правописни грешки.

5.18 За които се изисква пълно или частично предплащане на стоката или услугата.

5.19 Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите.

5.20 За които се получават множество жалби.

5.21 С предложения, в които не са посочени основни детайли и особености на продукта или услугата. Пример: В обява за продажба на автомобил не е посочено, че същият се намира в аварирало състояние.

5.22 Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт.

5.23 Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.

5.24 Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход.

5.25 Обяви на Интернет-магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.

5.26 Обяви за работа във видеочатове, еротични фото- и видеосесии.

5.27 Обяви за предлагани услуги с окултен характер – ясновидство, гадания, астрология и пр.

5.28 Обяви за събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид.

5.29 Обяви, съдържащи телефонни номера с добавена стойност (импулсни).

5.30 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.

5.31 От други сайтове за обяви.

6. Прилагане на Правилата

6.1 Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.5. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява. В случай на закриване на акаунта на регистриран потребител поради системни нарушения на посочените в т.5 Правила и Условия, останалата по сметката му сума се възстановява, с изключение на разходите по трансферите.

6.2 При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Ползвателя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

7. Отговорност и ограничение на отговорността

7.1 Ползвателят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви multiseller.net, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

7.2 Компанията, администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви multiseller.net, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

Промени на Правилата и Условията:

8. Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви multiseller.net могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила при публикуване в сайта.

Дата: 08.11.2010 г.